Συνομιλούμε με γνωστούς γλύπτες, αρχιτέκτονες, ζωγράφους, χαράκτες και άλλους καλλιτέχνες προβάλλουμε τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζουν τα έργα τους, που αποτελούν σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα, καταγράφουμε τις ανησυχίες και τον προβληματισμό τους για την πορεία της τέχνης όχι μόνο στον ελληνικό χώρο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

PERI TECHNIS A discussion with famous artists about thes work, their techniques and the way they see things in Greece through art today.