Νέοι ταλαντούχοι ζωγράφοι προβάλλουν το έργο τους μοιράζονται μαζί μας τις σκέψεις τους για την τέχνη και τον κόσμο.

NEON TECNHI New painters and artists present their work.