Μια παραγωγή της EQVUS PRODUCTIONS. Μια συναρπαστική αναζήτηση της γνώσης γύρω απο τον άνθρωπο και το παρελθόν του, μέσα απο θαυμαστά δημιουργήματα της τέχνης αλλά και μαρτυρίες της απλής καθημερινής ζωής.