Η ιστορία του χωριού ξεκινά από το 3000 περίπου και είχε την ονομασία αρχαία Άμβροσσος.. Η Νεώτερη Ιστορία του Διστόμου σημαδεύεται από το γεγονός της Σφαγής, της 10ης Ιουνίου 1944. Η προσφορά του τόπου είναι τόσο σημαντική στην αντίσταση ενάντια στους κατακτητές, που οι Γερμανοί ναζιστές γυρεύουν μια αφορμή για να αντεκδικηθούν για τις μεγάλες και ταπεινωτικές τους ήττες στην περιοχή και επιτίθεται κατά των αμάχων κατοίκων του χωριού, εκτελώντας την διαταγή για πλήρη εξόντωση.

DISTOMO The history of Distomo village from ancient times to the difficult times of German possession.