Συνεντεύξεις με Επιστήμονες και Ανθρώπους της Τέχνης για το έργο τους και τη θέση της Ελλάδας στη σύγχρονη πραγματικότητα.

PROSOPA SE PROTO PLANO Interviews with scientists and artists about their work and Greece today.

TRAILER

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ