“Εδώ μυρίζει Ελλάδα”

Τηλεοπτικό διαφημιστικό σποτ του ξενώνα ΚΟΥΚΟΣ (Ρόδος)
Διάρκεια 20 sec
Σκηνοθεσία-Δ/νση Παραγωγής Λίνα Δαμασκοπούλου
Παραγωγή EQVUS PRODUCTIONS
Διαφημιστική ADDICTAD